Hva er Saltenkonferansen?

Saltenkonferansen er årets store møteplass for reiselivet i Salten. Målet er å samle aktører på tvers av kommunegrenser og bransjer til to halve dager med faglig påfyll og nettverksbygging.

 

Et bredt spekter i foredragsholdere skal på scenen, og vi får både innsikt i viktige tema fra internasjonale eksperter og innsikt i hva som skjer hos de ulike aktørene her lokalt.

 

Vi starter med lunsj på dag 1, og avslutter før lunsj på dag 2. På kvelden dag 1 inviterer vi til kveldsarrangement med nettverksbygging og minglig.

 

Konferansen arrangeres av Visit Bodø, og hvert år tas det opp relevante og viktige tema som er etterspurt fra bransjen. Konferansen for 2020 kickes i gang med temaet Europeisk Kulturhovedstad 2024. Temaet presenteres av ulike foredragsholdere fra et internasjonalt, nasjonalt og lokalt perspektiv, slik at vi får innsikt i hva som har blitt gjort i andre byer tidligere og hvilke effekter kulturhovedstadsåret kan ha i etterkant; hva det vil bety for hele Norge som reisemål; og ikke minst hva status er i planene lokalt og hvordan reiselivet i Salten kan koble seg på. Bolk to tar for seg temaet «Internasjonalisering og markedstreder» der vi skal få bedre innsikt i hvilke trender som preger reisende i dag, og hvordan vi kan jobbe mot internasjonale markeder. På dag 2 dreier det seg om «bærekraftig reisemål», og vi skal både få lærdom fra foredragsholdere som jobber med dette på daglig basis, og vi får presentert noen gode lokale eksempler på hvordan man jobber med bærekraft i praksis.

Visit_Bodø_logo_kvadrat_transparent.png
  • White Facebook Icon
  • White Instagram Icon
  • White Facebook Icon
  • White Instagram Icon
This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now